Om os

 VÆRDIGRUNDLAG

Vesterager er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge, hvor vores beboere udvikler sig sammen med pædagoger, der sætter tydelige aftalte rammer. Vigtigt for os er at skabe gode relationer, hvor vi samler på mødeøjeblikke, der giver nærvær og tillid i samspillet.

Vi er et opholdssted for børn og unge, der vægter, at beboerne udvikler både deres selvværd, livsglæde og kompetencer. Derfor møder vi hvert barn og ung som det individuelle menneske, de er.

Samarbejdet med de pårørende til beboerne vægtes højt.

Har du spørgsmål til værdigrundlaget på vores opholdssted for børn og unge? Så kontakt os gerne!

Beboere på opholdsstedet Vesterager
Socialt samvær og sociale spil på opholdsstedet Vesterager

VORE PÆDAGOGISKE TILGANGE

Beboere og medarbejder på opholdsstedet Vesterager

Relations pædagogik: 

Relations pædagogisk tilgang bygger på relations psykologi på et humanistisk grundlag. Hentet fra filosofisk og sociologisk viden og teori, som alle tager afsæt i relationens betydning for børnene/de unges trivsel, læring og udvikling.

Neuroaffektiv personlighedsudvikling: 

Neuroaffektiv personlighedsudvikling er den røde tråd i vores tilgang, denne bruges til at forstå naturlige modningsprocesser og bruge denne forståelse til at afdække den nærmeste udviklingszone, og derfra vælge metoder og tilgange i arbejdet med vores målgruppe. 

Har du spørgsmål om Vesterager som socialpædagogisk opholdssted, så er du velkommen til at tage kontakt til os.

Forældre
og
Pårørende

Vesterager er et opholdssted for børn og unge, der vægter samarbejdet med forældre, søskende og øvrigt netværk meget højt i forhold til børnenes udvikling.

Der arbejdes på at fastholde relationen og kontakten til forældre, søskende og øvrig familie for at tilgodese barnets behov for tilknytning til sin familie og kendskab til sin historie.

Kontakten og samværsformen vil foregå ud fra det enkelte barns behov og situation under hensyntagen til forældrenes situation og ud fra de i handleplanen for anbringelsen afstukne betingelser.

Skulle du have yderligere spørgsmål til samarbejdet med forældre og pårørende på vores opholdssted for unge og børn, eller spørgsmål om os, er du velkommen til at tage kontakt til os. 

Seneste Tilsynsrapport

Socialt samvær mellem beboere på opholdsstedet Vesterager

Samarbejdspartnere

Kommuner

Læge

Tandlæge

Skole

Forældre

Fritidstilbud

Psykologer

KFUM`s sociale arbejde